Address: Moscow, Krasnoproletaskaya 16/2

Novoslobodskaya subway station

Tel: + 7(968) 894-79-09

Working hours 10:00 – 21:00